top of page

Try some Māori phrases with the whānau at dinner-time

Kei te hiakai koe? - Are you hungry?

Tino reka tēnei kai. - This food tastes great.

Kua kī te puku. - My tummy is full.

Kia ora mō te kai. - Thank you for the food.50 views

Recent Posts

See All
bottom of page