top of page

Try some Māori phrases with the whānau at dinner-time

Kei te hiakai koe? - Are you hungry? Tino reka tēnei kai. - This food tastes great. Kua kī te puku. - My tummy is full. Kia ora mō te kai. - Thank you for the food.

Try some Māori phrases with the whānau at dinner-time
bottom of page